PJ Invest AB

Holdingbolag för noterade och onoterade innehav inom flera olika branscher.