Företaget

Sedan vi startade PJ Invest AB 2011 har vi kontinuerligt vuxit investeringsportföljen att omfatta allt fler innehav och branscher. Kontakta oss gärna för investeringspropåer.

Noterade bolag

För närvarande ligger vi relativt tungt viktade inom fastigheter, internetbolag (start-ups) och spelbolag.

Onoterade företag

Vi är aktiv delägare i ett fåtal företag i synnerhet inom reklam, finansiella tjänster och boende.

Övrig verksamhet

Genom vårt omfattande nätverk är vi opportunistiska inom olika projekt inom utveckling och optimering.